Komunikat

Uwaga!!!

 

Zadający pisemny egzamin maturalny przychodzą:

  • o godz. 8.20 (sala 4) ,
  • o godz. 8.30 (pozostałe sale).

 

Obowiązuje zakaz wnoszenia telefonów komórkowych na sale egzaminacyjne!

 

Zdający ma obowiązek posiadać na egzaminie wymienione w Komunikacie dyrektora CKE z dn. 4 marca 2015 r. własne przybory pomocnicze

 

we własnym zakresie zaopatruje się

w kalkulator, linijkę, lupę, cyrkiel.