Podziału punktów w postępowaniu rekrutacyjnym

Zasady postępowania rekrutacyjnego

 

Schemat podziału punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szprotawie

 

 

Kryteria-świadectwo Punkty w postępowaniu rekrutacyjnym
Aktywność na rzecz innych ludzi 2 pkt
Świadectwo ukończenia gimnazjum              z wyróżnieniem 5 pkt
Szczególne osiągnięcia 13 pkt
Wynik z języka polskiego 20 pk
Wynik z matematyki 20 pkt
Wynik z biologii 20 pkt
Wynik z historii 20 pkt
Max 100 pkt
Kryteria-egzamin gimnazjalny Wyniki z egzaminu gimnazjalnego w % Punkty                w postępowaniu rekrutacyjnym
Wynik z języka polskiego 100% x 0,2 = 20 pkt
Wynik z historii i wiedzy o społeczeństwie 100% x 0,2 = 20 pkt
Wynik z matematyki 100% x 0,2 = 20 pkt
Wynik z biologii, chemii, fizyki i geografii 100% x 0,2 = 20 pkt
Wynik z języka obcego na poziomie podstawowym 100% x 0,2 = 20 pkt
Wynik z języka obcego na poziomie rozszerzonym 100% X 0,2 = 20 pkt
Max   100 pkt
Razem   200 pkt