Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców
przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Bolesława Chrobrego
w Szprotawie

Przewodniczący

Pan Wojciech Kandulski

Zastępca Przewodniczącego

Pan Stanisław Paprocki

Sekretarz

Pani Małgorzata Sokołowska

Skarbnik

Pani Jolanta Kenigsberg