Samorząd uczniowski

Opiekun

mgr Agnieszka Zielonka

Przewodniczący

Cyprian Kandulski

Zastępca

Michał Sandowycz

Sekretarz

Stanisław

Członkowie Rady

wszystkie trójki klasowe