Kadra

DYREKCJA

Dyrektor szkoły – mgr inż. Dorota Grzeszczak

Zastępca dyrektora szkoły – mgr Marcin Zarzeczny

NAUCZYCIELE

Język polski

mgr Małgorzata Skawińska

mgr Agnieszka Zielonka

Matematyka

mgr Krystyna Kopaniecka

mgr Zygmunt Krawczyk

mgr Natalia Chrupała

Język angielski

mgr Natalia Chrupała

mgr Aleksandra Pałys

mgr Justyna Czechowska – Sańczyk

mgr Agnieszka Migas

Język niemiecki

mgr Katarzyna Boryna

mgr Joanna Chlebowska

Historia

mgr Joanna Cichocka

mgr Aleksandra Pałys

mgr Marcin Zarzeczny

Geografia

mgr Andżelika Zarzeczna

Fizyka

mgr Adriana Żak

Religia

Ks.mgr Paweł Mydłowski

Wiedza o społeczeństwie

mgr Joanna Cichocka

mgr Marcin Zarzeczny

Biologia

mgr Małgorzata Lewandowska

Chemia

mgr Grażyna Popieniuk

Wychowanie Fizyczne

mgr Karol Matuszak

mgr Michał Szymczyk

Informatyka

mgr Rafał Lis

Edukacja Dla Bezpieczeństwa

mgr Michał Szymczyk

Wiedza o kulturze 

mgr Agnieszka Zielonka

Plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne

mgr Janina Hasiuk