Tutoring

Tutoring to niezwykła metoda dydaktyczna, szczególnie skuteczna jeśli chodzi o rozwijanie potencjału uczniów oraz motywowanie ich do samodzielnej pracy. Polega ona na regularnych spotkaniach z uczniem (tutorialach). Tutor (z łaciny ? opiekun) to ktoś, kto potrafi pokierować rozwojem ucznia, trafnie rozpoznać potencjał człowieka, z którym pracuje, wspólnie wyznaczyć ścieżkę rozwoju naukowego, osobistego i społecznego, uważnie podchodzić do wyników jego prac, zmotywować do długotrwałej współpracy i znajdować w niej obopólną radość. Tutor daje to, czego zwykle nie mogą zapewnić masowe systemy edukacji: uważność na konkretnego podopiecznego i możliwość dostosowania ścieżki edukacyjnej do jego specyficznej sytuacji.

Tutoring to coś więcej niż przekazanie i weryfikacja wiedzy. Tutor potrafi pójść krok dalej: uczyć samodzielnego myślenia, budowania opinii opartych na wiedzy i publicznej ich obrony. Tutoriale (indywidualne spotkania tutora z podpiecznym) są często wydarzeniami, w których dzieje się prawdziwa edukacja. To czas smakowania zdobytej wiedzy, niespiesznych poszukiwań, snucia refleksji, odnajdywania połączeń między ideami i faktami, szukania praktycznych zastosowań naukowych odkryć. W czasach pośpiechu i edukacji, która gubi swój sens, to prawdziwa oaza i ratunek dla studenta, nauczyciela, dla uczelni. Mocną stroną tutoringu jest również jego dydaktyczna skuteczność i długotrwałość efektów.

Wśród korzyści i atutów tutoringu możemy wymienić:
? tutoring zapewnia integralny ? obejmujący wiedzę i postawy ? rozwój ucznia;
? tutoring jest niezwykle skuteczną metodą w procesie rozwoju talentów i budowania mocnych stron;
? dzięki bliskiej relacji ucznia i tutora oraz inspirującym narzędziom pracy, tutoring przynosi znakomite efekty dydaktyczne i wychowawcze;
? tutorzy posiadają umiejętność motywowania uczniów do samodzielnej pracy;
? tutoring przywraca osobowy wymiar edukacji, tworzy naturalną przestrzeń do ekspresji osobowości wykładowcy i ucznia, stwarza okazje do podzielenia się osobistymi zaletami i zarażenia pasjami;
? tutoring umożliwia budowanie autentycznego autorytetu nauczyciela ? ożywczego źródła satysfakcji w procesie dydaktycznym;
? tutoring pozwala w ramach istniejącego sytemu edukacji odnaleźć prawdziwą skuteczność nauczania i naukową przygodę;
? tutoring odświeża przyjemność nauczania, przywraca spokój potrzebny do tego, by mieć chwilę na zastanowienie, by była ona czasem swobodnej refleksji;
? tutoring stawia nauczycielom nowe, inspirujące cele do realizacji;
? tutoring umożliwia trafne rozpoznanie potencjału młodego człowieka oraz wspólne wyznaczenie ścieżki rozwoju naukowego, osobistego i społecznego;
? tutorzy uczą sztuki samodzielnego myślenia, budowania opinii opartych na wiedzy i publicznej ich obrony;
? tutorzy tworzą elitarne grono: wyjątkowych nauczycieli świadomych swej misji i korzystających z nowoczesnych narzędzi pracy:
? rozpoznać mocne strony, talenty ucznia i określić, które umiejętności należy rozwijać, które wzmacniać, a czego studentowi brakuje;
? skutecznie rozwijać potencjał młodego człowieka;
? wspierać ucznia w kształtowaniu pozytywnych cech charakteru;
? znajdować radość i satysfakcję w pracy z drugą osobą;
? w atmosferze szacunku i dialogu kształtować dobre cechy charakteru i dobre nawyki w nauce;